Our response to the Breakit article

Vi blir alltid glada när Breakit eller andra medier skriver om crowdfunding. När vi satte igång med crowdfunding 2010 var det få som ville skriva om det eller ens försökte förstå potentialen i att kunna finansiera tillväxt genom att koppla ihop många människor med lovande entreprenörer som annars har svårt att hitta kapital. Sedan dess har vi kämpat konsekvent med att hitta det absolut bästa sättet att ta tillvara på kraften bakom de globala uppkopplade nätverken för att finansiera bolag. Vägen vi valt är att skapa en introduktion mellan dem som letar efter kapital och dem som söker bra möjligheter. Vi har blivit bättre och bättre och kan nu stolt se att vi har en stor del av den Nordiska marknaden och är mycket starka i Europa samt Asien. Den formella processen i investeringen, det vill säga att signera papper, att överföra pengar etc har vi alltid låtit andra hantera tillsammans med entreprenören. Det är ett klassiskt, vedertaget och analogt tillvägagångssätt som sker genom namnkunniga partners.

FundedByMe har utvecklat sin plattform helt enligt nuvarande aktiebolagslag och i nära dialog med ledande advokater, Finansinspektionen, politiker, investerare och kunder. Vi har vidare brottats med fördomar och förlegade uppfattningar om att det inte är fördelaktigt att ha många delägare eller att det skulle vara komplicerat att ha många delägare, men vi har gång på gång visat hur effektivt det är när många delägare motiveras att verka tillsammans för ett bolag och vilken kraft det finns i crowdfunding jämfört med traditionell finansiering som varken räcker till eller det stora flertalet entreprenörer har access till. Vi har tusentals nöjda kunder och success stories som gladeligen delar med sig av erfarenheten från crowdfunding, något som jag är mycket stolt över. 

Då enormt många entreprenörer brottas med att hitta riskkapital och de flesta dörrar är stängda för exempelvis förstagångsentreprenörer, kvinnliga entreprenörer, entreprenörer med fel bakgrund, utbildning, ålder eller bostadsort har både vi som driver FundedByMe och många svenska politiker försökt säkerställa att bra entrepenörer kan hitta bra investeringar för att kunna bygga bolag som i sin tur skapar jobb och tillväxt.  

Vi är därför mycket glada att Finansinspektionen äntligen kommit med en rapport där de går igenom de rådande frågeställningarna. Inget i den rapporten är några nyheter för oss på FundedByMe, inte minst eftersom vi har en ständig dialog med Finansinspektionen kring hur crowdfunding ska kunna utvecklas och bli det nya trygga, stabilt och effektiva finansieringsverktyg som världen behöver. Som det också tydligt står i rapportens inledande stycke så är Finansinspektionens tolkning att nuvarande reglering eventuellt behöver kompletteras om fenomenet crowdfunding växer. Det vill säga att nuvarande aktiebolagslag sannolikt behöver utvecklas och förbättras för att möta nya tider, med nya metoder, med globala nätverk och med annorlunda verktyg och processer än tidigare. Men man måste samtidigt vara mycket tydlig i sammanhanget att FundedByMe fullt ut följer nuvarande svensk aktiebolagslag och varken bryter mot några lagar eller regler. 

Och aldrig att vi kommer att vara obekymrade om att bryta mot lagen, såsom artikelrubriken säger. Tvärtom kommer FundedByMe att fortsätta leda utvecklingen av fenomenet crowdfunding i dialog med alla berörda parter och alltid inom ramarna för gällande lagar och regler. 

/ Daniel Daboczy

Read the original Breakit article here: