Vad är crowdfunding och varför kommer det att förändra världen?

Vad är crowdfunding? I takt med att världen blir uppkopplad och information blir allt mer tillgänglig ökar även vår förståelse kring hur vi ska sortera, hitta och analysera information. Det behöver inte ens sägas att för varje år som går så blir världen mera transparent, mera tillgänglig och mera sammankopplad. Och smartare!

Crowdfunding

Men vissa saker ändras inte. Idéer som behöver investeringar kommer alltid att finnas, bolag som behöver expandera eller utvecklas behöver kapital och nätverk. Och även om trenderna fluktuerar upp och ner för varje år kommer det alltid att finnas affärsänglar och VC’s som kommer att investera. Visserligen i få bolag men ändå. De är där. Men de går in sällan och ofta efter ”proof of concept”.

Men här kommer det fina med paradigmskiftet som crowdfunding innebär.

Genom att använda en crowdfunding sida som exempelvis svenska FundedByMe.com kan entreprenören pitcha sitt bolag eller idé till en bredare massa. På en betydligt större marknad, betydligt effektivare och snabbare. Genom att sänka trösklarna för investeringar kan mångas mindre summor snabbt bli en stor och betydelsefull investering. Och vissa pitchar blir väldigt virala. Där ser man inte enbart människor som går in med pengar utan de blir även kunder, PR-människor, ambassadörer och testare. En bättre tryckkokare än en crowdfunding kampanj får man leta efter. Och om det inte blir viralt, kan entreprenören ta ett steg tillbaka. Analysera, förbättra och förtydliga.

Crowdfunding förklarat väldigt enkelt är att man vänder sig till en bred massa för att samla ihop det kapital man behöver. Det finns flera typer av crowdfunding. FundedByMe arbetar med två typer: Equity crowdfunding där du ger bort andelar i ditt bolag mot tidigt stöd samt klassisk crowdfunding (reward based crowdfunding) där du samlar in pengar för att utveckla en produkt mot löfte att så småningom få produkten.

Genom att många går in med mindre summor kan man snabbt generera stora summor och utöver det få mervärdet av att ha med sig en hel del människor som pratar om ditt företag, som validerar din produkt och hjälper dig framåt. Och även om vi ibland får frågan om det inte är omständigt att hantera många små delägare så är jag övertygad om att fördelarna uppväger administrationen.

Och det riktigt fina med crowdfunding är att du helt plötsligt har miljontals internetanvändare som kan bli delägare eller delaktiga i ditt projekt. Detta är människor som redan nu spenderar pengar, ”investerar” i fonder och på andra gammaldags sätt blir slutkonsumenter istället för deltagare. De företag som tidigt förstår värdet av att förvalta denna massa, engagera dem, göra dem till deltagare snarare än konsumenter kommer att på riktigt slå igenom.

Och sedan när företaget vuxit lite mera, när crowden tagit entreprenören framåt, när det är dags att växla upp ordentligt, när man trycktestat bolaget, entreprenören och teamet då är det dags att approchera affärsänglar och VC’s.

Inom en snar framtid kommer en själklar fråga att vara när man söker kapital hos affärsänglar, banker eller VC’s att vara om man ”FundedByMe:at” eller ”crowdfundat”. Det tror jag på, vad tro du? Maila mig på daniel@fundedbyme.com

/Daniel Daboczy